Sådan tænder du op i din brændeovn

Så tænd op på den rigtige måde:

Nederst i brændeovnen lægges et par stykker træ, 6-8 centimeter tykke. Oven på dem tynde optændingspinde stablet på kryds og tværs med luft imellem – måske også en avisside. Tre-fire-fem lag små optændingspinde og øverst en avisside eller to samt måske et par optændingsblokke. Tænd ilden for oven og lad den selv arbejde sig nedad. Sørg for, at bålet i brændeovnen får rigelig med luft, og lad være med at skrue ned for lufttilførslen før flammer og røg er lysere.

Når ilden har godt fat, skal der mere brænde på. Men ikke for meget ad gangen og ikke i for store stykker. Hvis der er for meget brænde i ovnen, forbrændes træet dårligere – og slipper dermed mere skidt ud gennem skorstenen. Det er en skrøne, at man får mere varme ud af træet, og at man får træet til at brænde længere ved at skrue ned for lufttilførslen.

Det er sagt utallige gange – men erfaringerne viser, at det ikke kan siges for tit: Lad være med at bruge flydende optænding under nogen som helst form i pejse og brændeovne! Hvis det er nødvendigt at bruge andet end en avis, så brug de små faste optændingsbriketter.

Brug altid tørt træ. Fugtigt træ eller træ med for stort vandindhold brænder dårligere og forurener mere. Vandindholdet skal helst under 20 procent. Det kan måles i midten af et stykke nyflækket træ – men har man ingen fugtighedsmåler, så skal to stykker træ slået mod hinanden give en skarp klang. Lyder det hult, er træet ikke tørt nok. Både af hensyn til forureningen og til brændværdien er det en god ide at lade træet ligge et ekstra år, hvis det er for fugtigt. Tørret eller ovntørret træ bør kunne gå direkte i ovnen.

Til sammenligning indeholder ordentlige træbriketter mellem 5 og 10 procents vand.

Lad være med at fyre med affaldstræ, som er malet eller trykimprægneret. Spånpladerester hører heller ikke hjemme i en brændeovn. De indeholder lim, som både er sundhedsskadelig og lugter fælt, når det brænder.

Alle træsorter kan bruges i brændeovnen. Men det er ikke alle træsorter, der afgiver lige meget varme. Løvtræ er generelt hårdere og brænder bedre. Nåletræ er løsere og brænder hurtigere. Og nåletræ indeholder harpiks, som nærmest eksploderer, når det brænder. Træet sprutter gløder – derfor kan nåletræ ikke bruges i pejse. Heller ikke træbriketter lavet af nåletræ.